Hobetu zure ingelesa hitz egiten… nahi duzunean

Speak English… when you want to

Mejora tu inglés hablándolo… cuando quieras

• Talde txikiak (1-5 ikasle)  

• 55 minutuko mintzapraktika

• foundation (A1) intermediate (A2-B1) advanced (B2.-C2)

• prezio erakargarriak

• erreserba 24 ordu lehenago baliogabetzeko aukera

• erreserbatu 4 ordu lehenago  

• erreserba online

atzerriko (English) irakaslea

• hiri erdian kokatuta

• giroa atsegina

• frogarik gabe

• Hobetu zure erritmora

• ordutegi zabala

• hobetu ahoskera  eta intonazioa

• Small groups (1-5 learners)

• 55 minute sessions

• foundation (A1) intermediate (A2-B1) advanced (B2-.C2)  

• attractive prices

• cancel with 24h notice

• book with 4 hours notice  

• online reservation

• foreign (English) teacher

• central location

• pleasant environment

• no exams

• learn at your own speed

• times to suit everybody

• improve your pronunciation & intonation

• Grupos reducidos (1-5 personas)

• sesiones de 55 minutos

• foundation (A1) intermediate (A2-B1) advanced (B2-.C2)

• precios atractivos

• cancela con 24h de antelación

• reservar hasta 4h antes

• reserva online  

• profesor extranjero (inglés)

• céntrico

• entorno agradable

• sin exámenes

• mejora a tu ritmo

• amplio horario

• mejorar la pronunciación y la entonación

Deitu 945 234 018 edo bidali e-posta bat eta hitzordua eskatu.

Ring 945 234 018 or send an e-mail and we can talk!

Llama al 945 234 018 o manda un correo electrónico y hablamos.

Ordutegi zabala  

Times to suit everybody

Amplio horario

Zenbat da?  

What does it cost?

¿Cuánto cuesta?

Eight-pack 

€ 88 

(= €11/hour)*

8 bonu 2 hileko epean erabiltzeko 

8 credits valid for two months

8 bonos canjeables durante un máximo de 2 meses

Eighty 

€ 787

(= €9.84/hour)*

80 bonu 2017ko ekainaren 16a arte  erabiltzeko. 3 hileko ordainketetan ordaintzeko aukera. 

80 credits valid until 16 June 2017. Payable in 3 monthly instalments.

80 bonos canjeables hasta el 16 de junio 2017.  Se puede pagar en tres mensualidades.

All day dozen 

€ 111

(= €9.25/hour)*

12 bonu  hil bateko epean  erabiltzeko. Konpromisu handia dutenenztat. 

12 credits valid for 1 month. For students who really want to improve.

12 bonos canjeables durante un mes. Para estudiantes con ganas de mejorar.

AM dozen 

€ 99 

(= €8.25/hour)*

12 bonu hil bateko epean goizaldean erabiltzeko (12.00 arte).

Morning only (before 12.00) 12 credits valid for 1 month.

12 bonos  para sesiones que empiezan antes de las 12 del mediodía. Validez: 1 mes.

* Gogoratu: go English-ekin, bakarrik erreserbatzen dituzun eskolak ordaintzen dituzu.

* Remember: With go English you only pay for the sessions you book.

* Recuerda: con go English  pagas solo las sesiones que reservas.

To book classes you first need to buy a package (Eight-pack / Eighty / All day dozen / AM dozen).

 

Packages cannot be bought online. 

Bonuak ezin dira online erosi.

Los bonos no se pueden comprar online 

Please send me an email and pay the amount into this account: 

Mesedez, bidali e-posta bat eta diru-kopuru kontu honetan ingresatu:

Por favor, mándame un email e ingresa la cantidad en esta cuenta: